Yasin Emlak
Çetinler Kereste İnşaat Akyazı
Toprak Turizm

Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi

22-02-2024 09:36:09 - TÜRKİYE
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi

Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Özgür Adımlar
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle sözleşmeli sağlık personeli sayısı 36 bine yükseltiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yapılan düzenlemeleri 15 madde ile sıraladı.
 
TBMM Genel Kurulu’nda "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşüldü.
 
Sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.
 
Yapılan görüşmeler sonrası teklif kabul edildi.
 
Sözleşmeli personel sayısı 36 bine yükseliyor
 
Yeni düzenlemeye göre mesleğini serbest olarak icra eden diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek.
 
Düzenlemeyle, istihdamı teşvik için sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine yükseltilecek.
 
Ebelerin görevleri genişletiliyor
 
Ebeler, normal doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım ve desteğe erişimin sağlanmasında, kadın sağlığının korunması, üreme sağlığı ve çocuk bakımı konularında aile ve topluma verilecek danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde görev alacak.
 
Ayrıca acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına da sosyal pediatri yan dal uzmanlık yapabilme imkanı veriliyor.
 
İlaç düzenlemesi
 
İlaç üretimi ve ilacı piyasaya arz eden tüzel kişilerin taşıması gereken nitelik ve şartlar Sağlık Bakanlığınca belirlenecek. Bu doğrultuda Bakanlık düzenleme yapma yetkisine sahip olacak.
 
Eczaneler
 
Eczanelerde yapılacak teftişler, sağlık müfettişleri veya sağlık müdürleri veyahut Sağlık Bakanlığı veya müdürlüğünce tensip edilecek resmi tabipler veya eczacılar tarafından yapılacak.
 
Yan dal uzmanlarına ek ödeme
 
Düzenlemeyle yan dal uzmanlığının teşvik edilmesi amacıyla uzman tabipler için öngörülen ek ödeme, yan dal uzmanları için 200 puan arttırılarak ödenecek.
 
Üniversiteler ile hastaneler arasında anlaşmalar
 
Üniversiteler, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle kullanım protokolleri yaparak, sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütebilecek. Öğretim elemanları ile eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmeti sunumu için sözleşme imzalanabilecek.
 
Beşeri tıbbi ürünler ile tıbbi cihazların kullanımı için bakanlık izni aranacak
 
Düzenleme ile herhangi bir tedavi yöntemi veya ruhsat veya izin alınmış olsa dahi beşeri tıbbi ürünler ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınacak.
 
Sağlık Bakanı Koca, yeni düzenlemeyi 15 madde ile anlattı
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yapılan düzenleme ve değişiklikleri sıraladı:
 
Sosyal ve ekonomik dönüşüm, hızla gelişen teknoloji, sürekli değişen ve artan ihtiyaç ve talepler her sistemin sürekli olarak revizyonunu ve iyileştirilmesini gerekli kılmaktadır. Daha iyi ve kaliteli sağlık hizmet sunumunun sağlanması ve ülkemizin sağlık alanındaki rekabet gücünün korunması amacıyla yapılan düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda 21 Şubat 2024 tarihinde kabul edilmiştir. İradeleri, çaba ve katkıları için Saygıdeğer Milletvekillerimize teşekkür ederim.
 
Kanunla neler değişti
 
1. Ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde ikinci bir diş hekiminin çalışabilmesi sağlanmaktadır.
 
2. Ebelik mesleğinin görev tanımı güncellenerek ebelerin yetkileri artırılmaktadır.
 
3. Tıpta Uzmanlık Kurulunun görüşü doğrultusunda sosyal pediatri, çocuk sağlığı ve hastalıkları ana dalına bağlı yan dal olarak ihdas edilmiş ve ayrıca yoğun bakım yan dalının bağlı olduğu ana dallara acil tip ana dalı eklenmiştir.
 
4. İlaçların ruhsatlandırılması ve denetim süreçlerinde düzenlemeler yapılmaktadır.
 
5. İlaç ve tıbbi cihazlarla ilgili yapılacak klinik araştırmalar hakkında düzenlemeler yapılmaktadır.
 
6. Yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde iyileştirmeler yapılmaktadır.
 
7. Bilimsel araştırmaların teşviki amacıyla sağlık kurumlarından istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler kapsamında personele verilen ödeme yüzde 65'ten yüzde 85'e yükseltilmekte ve yükseköğretim kurumlarıyla uygulama birliği sağlanmaktadır.
 
8. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte kullanılan Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapılan atamalara ilişkin Bakanlık ve Üniversitenin yetkileri belirlenmiştir.
 
9. Öğretim elemanlarının hizmet sözleşmesiyle ek ödeme ilişkilendirilerek sözleşme fesih koşulları belirlenmektedir.
 
10. Sağlık turizmi faaliyeti yapan kuruluşlar, Bakanlık denetimi altındadır.
 
11. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensuplarına rücuya yönelik madde yeniden düzenlenmektedir. Böylece Devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları, tubbi malpraktis sonucu rücu yönünden diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarla aynı haklara sahip olmaya devam edecektir.
 
12. İdare tarafından ödenen tıbbi malpraktis tazminatlarının sigorta şirketlerinden tahsili sağlanmaktadır.
 
13. 4924 sayılı Kanun'a tabi atanabilecek sözleşmeli personel sayısı artırılmıştır.
 
14. 4924 sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli personelin geçici görevlendirilme sınırları belirlenerek disiplin işlemleri, ek ödeme ve fesih durumunda keyfiliğe fırsat verilmeksizin belirli kriterlere bağlanmıştır.
 
15. Hastane koordinasyon kurulu kurulmuştur. Böylece hastane hizmetlerinin daha verimli, etkin ve koordinasyon içerisinde sunulması temin edilmektedir.
UB Group
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
UB Group

YORUM YAZ

ADINIZ SOYADINIZ:
YORUMUNUZ:
MSB acı haberi duyurdu: Yarbay şehit oldu
1 / 15
Murat Optik

YAZARLARIMIZ

   

EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK YORUMLANANLAR

AKYAZI HABER

Arşiv Haber Arama

Akgün restoran