İNOĞLU YAPI ÇELİK PREFABRİK YAPILAR
Batakköylü Düğün Salonu

BERÂT GECESİ’NDE İBADET

23-02-2024 11:01:00 - AKYAZI
BERÂT GECESİ’NDE İBADET

Özgür Adımlar
BERÂT GECESİ’NDE İBADET
 
Şâbân-ı şerîfin on beşinci gecesi, Berât Gecesi’dir. Bu gecede*hiç olmazsa *bir Tesbih Namazı kılınır.
 
Berât Gecesi’nde kılınması tavsiye edilen “Hayır Namazı” vardır. 100 rekâtlik bu namazı kılan kimse, o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur.
 
Namaza şöyle niyet edilir: “Yâ Rabbi! Niyet ettim senin rızâ-yı şerîfin için namaza. Beni afv-ı İlâhî’ne, feyz-i İlâhî’ne mazhar eyle. Kasvet-i kalpten, dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip saîdler defterine kaydeyle.” Allâhü Ekber.
 
Her rekâtte, Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur, iki rekâtte bir selâm verilerek 100 rekâte tamamlanır.
 

Namazdan sonra, (Allâhü Teâlâ’nın “Hû” ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11 ve Resûlullah Efendimizin (s.a.v.) isimlerinden “Tâhâ”nın ebced hesabıyla değeri de 14 olduğu için) aşağıdaki 11 şey 14’er adet okunur;

 
1. İstiğfâr-ı şerîf: 14 kere,
 
2. Salevât-ı şerîfe: 14 kere,
 
3. Fâtiha-i şerîfe (besmeleyle): 14 kere,
 
4. Âyetü’l-Kürsî (besmeleyle): 14 kere,
 
5. Tevbe Sûresi’nin son 2 âyet-i kerîmesi olan “Lekad câeküm...” (besmeleyle): 14 kere,
 
6. 14 kere “Yâsîn, Yâsîn...” dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf. (Yâsîn-i şerîfte 7 zâhirî, 7 bâtınî “mübîn” vardır, böylece o da 14 olur.)
 
7. İhlâs-ı şerîf (besmeleyle): 14 kere,
 
8. Felak Sûresi (besmeleyle): 14 kere,
 
9. Nâs Sûresi (besmeleyle): 14 kere,
 
10. “Sübhânellâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm”: 14 kere,
 
11. Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak daha faziletlidir): 14 kere okunur ve dua edilir.
 
Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Muhakkak Allâhü Teâlâ, Şâbân(-ı şerîf) ayının on beşinci (yani Berât) gecesinde (rahmetiyle) tecellî eder de şirk koşanlar ve (müminlere) düşmanlık yapanlar hariç, bütün kullarının günahlarını mağfiret eder.” (Münâvî, Feyzu’l-Kadîr)
 

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Şâbân(-ı şerîf) ayının on beşinci (yani Berât) gecesi olduğu zaman, gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun.” (Sünen-i İbn-i Mâce)
 

 

BERÂT GECESİ’NİN FAZİLETLERİ
 
Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:
 
• Şâbân(-ı şerîf) ayının on beşinci (yani Berât) gecesi olduğu zaman, gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun.
 
• Her kim bu (Berât) gece(sinde) yüz rekât namaz kılarsa Allâhü Teâlâ ona, yüz melek gönderir. Bunlardan otuzu, ona Cennet’i müjdeler, otuzu Cehennem azâbından emniyette olduğunu söyler, otuzu da dünya âfetlerini ondan geri çevirir. On melek de o kimseyi, şeytanın tuzaklarından muhafaza eder.
 
• Kim şu beş geceyi ihyâ ederse o kimseye Cennet vacip olur: Terviye gecesi (Arefe’den önceki gece), Arefe gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Şâban(-ı şerîf) ayının on beşinci gecesi.
 
Berât Gecesi’nin husûsiyetlerinden bazıları:
 
• Hikmetli her iş -kulların rızıkları, ecelleri, vesâir işleri- bu gecede ayırt edilir; yazılır.
 
• Bu gecede ibadet etmek çok faziletlidir.
 
• Bu gecede rahmet iner. Hadîs-i şerifte, “Şâban ayının yarısı olduğu gecede, Allâhü Teâlâ (rahmetiyle) dünya semâsına tecellî eder…” buyuruldu.
 
• Müminler mağfiret olunur, günahları bağışlanır.
 
• Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’e tam şefaat salâhiyeti bu gecede verilmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.), Şâbân-ı şerîf ayının on üçüncü gecesinde Allâhü Teâlâ’dan, ümmeti için şefaat izni istedi. Allâhü Teâlâ, ümmetinin üçte birine şefaat izni verdi. On dördüncü gecesi, kalan ümmeti için şefaat izni istedi. Allâhü Teâlâ, ümmetinin üçte ikisine şefaat izni verdi. On beşinci gecesi, kalan ümmeti için şefaat izni istedi. Allâhü Teâlâ -devenin sahibinden kaçtığı gibi Allâhü Teâlâ’dan kaçanlar hâriç- ümmetinin tamamına şefaat etmesine izin verdi.
 
• Bu gecede Zemzem suyunun âşikâr bir şekilde artması, Allâhü Teâlâ’nın bir sünneti (âdet-i İlâhiyyesi)dir. Bunda İlâhî ilimlerin, hakikat ehlinin kalbinde artacağına işaret vardır.


BERÂT GECESİ VE BAZI HUSÛSİYETLERİ
 
Berât Gecesi’nde, sonraki yılın Berât Gecesi’ne kadar olacak her şey, Ümmü’l-Kitâb/Levh-i Mahfûz’dan istinsâh olunarak vazifeli meleklere verilir. Rızıklara ait nüsha Mîkâîl aleyhisselâm’a; musibet ve ecellere ait nüsha Azrâîl aleyhisselâm’a; harplere dair nüsha Cebrâîl aleyhisselâm’a; amellere ve kulların saadet ve şekavetlerine dair nüsha da İsrâfîl aleyhisselâm’a verilir.
 
Ölüm ve hastalıklara dair olan nüsha, Azrâîl aleyhisselâm’a verildiğinde:
 
“Yâ Rabbi! Burada ismi yazan şu kulunun ruhunu ne zaman alayım ve ne hâl ve heyet üzere yükselteyim?” diye suâl eder, Cenâb-ı Hak buyurur ki:
 
“Bu, benim gaybımdır, benden başkası ona vâkıf değildir. Ancak vakti geldiğinde sana bildirir, birtakım alâmetler gösteririm, sen de anlarsın.”
 
Bir kulun vadesi yettiğinde, Cenâb-ı Hak tarafından, vazifeli meleğe “Bu kulun nefesleri tamam oldu.” buyurulur. Rızkı ve amelleri için vazifeli olan meleğe de “Bu kulun rızık ve amel kapısı kapandı.” diye buyurulur.
 
Eğer o kul saîdlerden, iyi kimselerden ise ölüm meleğinin elindeki defterdeki isminin etrafında nurdan bir çizgi belirir. Eğer şakîlerden, kötülerden ise isminin etrafında siyah bir çizgi belirir. Sonra o ismin üzerine Arş-ı A’lâ’nın altındaki bir ağaçtan, üzerinde o kişinin ismi yazılı bir yaprak düşer. İşte ondan sonra ölüm meleği, bunlara göre o kimsenin ruhunu kabzeder.
 
Cenâb-ı Hak, dört şeyi Kur’ân-ı Kerîm’de rahmet diye isimlendirmiştir: 1- Yağmur: Zira o, Allâh’ın rahmeti ile yağar. 2- Berât Gecesi: Zira rahmet-i İlâhiyye bu gecede taksîm olunur. 3- Hz. İsa aleyhisselâm: Vâlidesi hakkında rahmet sebebi olmuştur. 4- Muhammed aleyhisselâm: Dünyada ve âhirette ümmeti için rahmet sebebidir.
 
Fakîh Ebulleys Semerkandî (rah.) buyurmuştur ki: Berât Gecesi’ni ibâdet ve itâat ile gözyaşları içinde Cenâb-ı Hakk’a yalvararak, tevbe ve istiğfar ile ihyâ etmelidir. Zira elimize saadet ehlinden olduğumuza dâir berât mı, yoksa şekavetimize dâir vesika mı verilecek bilemeyiz.”
Marmara Göz

YORUM YAZ

ADINIZ SOYADINIZ:
YORUMUNUZ:
Genç kadının yaylada cesedi bulundu
1 / 15
Yakıcı Garden

YAZARLARIMIZ

   

EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK YORUMLANANLAR

AKYAZI HABER

Arşiv Haber Arama

Yakıcı Garden