Beşkardeşler Market Büyük İndirim
BALIKÇI HÜSEYİN
Foto Ferit Stüdyo

AKYAZI MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLERİ YEVMİYESİ BELLİ OLDU

05-07-2019 11:09:39 - AKYAZI
5387 OKUNMA | 9187 HİT
AKYAZI MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLERİ YEVMİYESİ BELLİ OLDU

2019 yılı mevsimlik gezici tarım işçileri yevmiyesi 85 TL olarak kadar verildi. İşte toplantıda görüşülen maddeler ve kararlar:

Kardeş Payı Aperatif

19 Nisan 2017 Tarihli ve 2017/6 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri konulu genelge kapsamında mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla; bulundukları illerden başka illere giden vatandaşlarımızın ve ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sorunların giderilmesine yönelik olarak, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle, gerekli tedbirleri almak amacıyla Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu; 04/07/2019 Perşembe günü saat 11.00 da Akyazı Kaymakam Yakup GÜNEY Başkanlığında, Belediye Başkanı Bilal SOYKAN, İlçe Jandarma Komutanı H.Gencay TAŞDEMİR, İlçe Emniyet Müdürü İsa COŞAR, İlçe Milli Eğitim Müdürü V. Tahsin KARAKAYA, İlçe Müftüsü İzzet ŞENER, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel MEYDAN, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah YILMAZ, İlçe SYDV Müdürü V. Ahmet AMASYA, İlçe SGK Müdürü Selim ALBAYRAK, İlçe Nüfus Müdürü Fatma Türkan TÜREDİ, Akyazı Ziraat Odası Başkanı A.Şener BAYRAKTAR, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü V.Bülent HİKMET, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir DURMUŞ, İŞKUR Temsilcisi Hamdi GÜRBÜZOĞLU’nun katılımlarıyla toplanarak aşağıda belirtilen maddeleri karar altına almıştır.

 

1-Toplantıya katılan kurum temsilcilerinin 2017/6 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri konulu genelge kapsamında sorumlu oldukları konularda gerekli tedbirleri almalarına ve bu konuda işbirliği yapılması hususunda gereken özenin gösterilmesine;

2-) İlçemize mevsimlik gezici tarım işçilerinin, ağırlıklı olarak geldiği Batman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa illerine, göç trafiğinin güvenli bir şekilde seyretmesinin sağlanmasına

3-) İlçe giriş ve çıkışlarında özellikle gece saatlerinde trafik denetimlerinin artırılarak, yolcu taşımacılığında kullanılan otobüs ve minibüslerin yetki belgeleri ile zorunlu trafik sigortalarının bulunup bulunmadığına, araçların trafiğe uygun olup olmadığına, taşıma (yük-yolcu) kapasitelerinin üzerine çıkılıp çıkılmadığına ilişkin kontrollerin sıklaştırılmasına,

4-) Bahçeden konaklama mahalline ya da konaklama mahallinden bahçelere yapılacak işçi ve yolcu nakillerinde yük üzerinde yolcu taşınmasının, ya da traktörle işçi ve yolcu naklinin engellenmesine, işçilerin bahçe ve konaklama mahalli arasındaki nakillerden ve izlenecek güvenli yolun seçilmesinden işverenlerin sorumlu tutulmasına,

5-) Mevsimlik tarım işçilerinin şehir içinde, otogar ve caddelerde gelişigüzel konaklamalarının ve beklemelerinin engellenmesine, iş aracılarının bağlantılarını kurdukları işçileri, doğrudan işverenlerin konaklama tesislerine yönlendirilmelerine,

6-) İlçeye gelmeden önce iş bağlantısı yapılmamış mevsimlik tarım işçilerinin İlçede konaklatılmayacağının, ilgili birimlere ve illere bildirim işlemi, üst birimler tarafından yapılmakta olduğundan sadece İlçe içi birimlere bildirilmesine, ayrıca İlçe dışı birimlere bildirilmesine gerek olmadığına,

7-) İşverenlerce mevsimlik gezici işçiler için temin edilecek barınakların;

a-Sel, heyelan, taşkın, kaya düşmesi vb. doğa olaylarından etkilenebilecek yerlere, tehlikeli tesislere ve girilmesi yasak bölgelere yeterli mesafede olmayan yerlere kurulmasının engellenmesine,

b-Sağlık şartlarına uygunluğuna özen gösterilmesine,

c- Akyazı Belediye Başkanlığı tarafından Geçici yerleşim alanlarının belirli aralıklarla her türlü haşerelere karşı ilaçlanması ile atıkların uzaklaştırılması, temiz içme ve kullanma suyu sağlanması hizmetlerinin yerine getirilmesine

d- İşçilerin ihtiyaç duyduğu ekmek ve yemek pişirme, çamaşır ve bulaşık yıkama ile tuvalet ve banyo mahalleri gibi asgari ihtiyaçların karşılandığı barınma yerlerinin işverenlerce karşılanması sağlanacaktır.

8-) Mevsimlik tarım işçilerinin barındığı yerlere içme ve kullanma suyu ile elektrik enerjisinin işverenlerce götürülmesine, karşılanmasına,

9-) a- Mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kimlik bilgilerinin 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu esaslarına göre alınmasına, bu hususta iş aracıları, muhtarlar ve işverenlerin sorumlu tutulmasına,

b- Mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kimlik bilgilerinin iş aracıları, muhtarlar ve işverenlerce İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bildirilmesine, Türkiye İş Kurumu'na gönderilmesine, kimlik bilgilerinin elde edilmesinde, tarım işi aracılarının listelerinden ve zorunlu işveren bildirimlerinden yararlanılmasına, sağlık, eğitim, muhtarlıklar vb. görevlilerin hizmet sundukları mevsimlik tarım işçilerinin kimlik durumu ile ilgili kolluk güçlerine bilgi vermelerine,

10-) Mevsimlik tarım işçilerinin din hizmetlerinin karşılanması, kaynaşma ve dayanışmanın sağlanması için İlçe Müftülüğünce gerekli tedbirlerin alınmasına,

11-) İlçemize gelen Mevsimlik tarım işçilerinin aile bazında göç ettikleri, gelen ailelerde ileri yaşlarda aile efradının yanı sıra, ailenin zorunlu öğretim çağında olan ve henüz eğitim çağına gelmemiş çocukların da bulunduğu, ancak İlçemizde fındık hasat sezonunun Temmuz sonunda başlayarak Eylül ayı ortalarına doğru sona erdiği dikkate alındığında, eğitim çağındaki çocukların örgün eğitim ve öğretime devamları konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığı, ancak zorunluluk hasıl olduğunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kurs, seminer ve eğitim konularında gerekli planlama yapılarak tedbirlerin alınmasına,

12-) a-Çocuk işçiliğinin (16 yaş ve altı) ve çocuk emeğinin istismarının önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından düzenli denetimlerin yapılmasına,

b-Çocuk işçi çalıştırılmasına tanık olan ya da bu bilgiye ulaşan tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından derhal ilgili kanuni mercilere ihbarda bulunulmasına,

c-Çocuk işçiliğinin ve çocuk emeğinin istismarının önlenmesi amacıyla Ziraat odası Başkanlığınca ailelere, İş aracılarına ve İşverene yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmesine,

d-Mevsimlik tarım işçilerinin 07-16 yaş arasındaki çocuklarının muhtelif eğitim, gezi, spor ve eğlence programları ile desteklenmesi ve eğitilmesi amacıyla Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlükleri vasıtası ile sosyal ve kültürel faaliyetlerin programlanmasına, bu amaçla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile işbirliği yapılmasına;

13-) Nüfus kaydı olmayan bütün mevsimlik gezici tarım işçilerine nüfus cüzdanı verilmesi için İlçe Nüfus Müdürlüğünce gerekli çalışmaların yapılmasına,

14-) İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca mevsimlik işçilerin ve ailelerinin konakladıkları yerlere gece ve gündüz mutat zamanlarda, güvenlik amacıyla devriye faaliyetleri planlanmasına ve tatbikine,

15-)Mevsimlik tarım işçileri barınma alanlarının kullanımı, çevre temizliği, çevrede bulunan bitki örtüsünün ve ağaçlarının korunması, orman yangınlarının önlenmesine, kontrolsüz ateş yakılmasının önüne geçilmesine, bu konularda iş aracıları, muhtarlar ve işverenlerin bilinçlendirme çalışmalarının yapmalarına ve oluşacak olumsuz durumlarda iş aracıları, muhtarlar ve işverenlerin sorumlu tutulmalarına,

16-) Mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı düzenli sağlık taramalarının, gebelik taramalarının ve çocuk gelişenlerinin periyodik olarak İlçe Sağlık Müdürlüğünce izlenmesine, bu amaçla Aile hekimlerinin mobil hizmet faaliyetlerinin artırılarak mevsimlik gezici tarım işçilerinin temel sağlık hizmetlerinden mümkün olan en üst düzeyde faydalanmalarının sağlanmasına,

17-) Dere ve göletlerde boğulma olaylarına karşı Akyazı Belediye Başkanlığınca yeterli tedbirlerin alınmasına,

18-) Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliğine göre iş akitleri, sadece belgesi olan iş aracıları-işverenler ya da işçiler-işverenler arasında yapılabileceğinden iş aracılığı belgesi olmayanların iş aracılığı yaptığına tanık olan ya da bu bilgiye ulaşan tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından derhal ilgili kanuni mercilere (Türkiye İş Kurumuna) ya da Tarım İşçileri İzleme Kuruluna ihbarda bulunulmasına,

19-) İs aracılarının, (Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliğine göre;)

a-İşçilerden ücret almalarının önlenmesine, hizmetlerinin karşılığını yalnızca işverenlerden talep etmelerine,

b-İşe başlamadan önce yapılacak iş, ücret ve diğer hususlar hakkında işçileri bilgilendirmelerine,

c-İşçilerin konaklama yeri ile işyeri arasında uygun araçlarla güvenilir bir şekilde ulaşımının sağlanması hususunda işverenle birlikte doğrudan kontrol ve gözetimleri yapmalarına,

c-) Ücretlerin kararlaştırılan ödeme biçimine göre (günlük, haftalık, aylık, parça başına, götürü vs.) işverence (kadın erkek gözetimi yapılmadan) her işçinin kendisine ödenmesinin sağlanmasına, bu konularda işverenlere Ziraat Odası ve muhtarlıklarca bilgilendirme yapılmasına,

20-) Belgesi olmayan ve sözleşme imzalamadan iş alan aracılar, Türkiye İş Kurumu Sakarya İl Müdürlüğü tarafından "Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığına İzin Verilmesi ve Aracıların Denetimi Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, denetlenerek,  İdari para cezası uygulanacaktır.

21-) Tarla Sahibi, tarım aracısı olmadan kendi bağlantıları ile çalışmak amacı ile gelen mevsimlik tarım işçileri ile çalışmaya başlamadan önce, 27.05.2010 tarih ve 27593 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Tarımda İş Aracılığı yönetmeliğinin" 12 maddesi (1) nci fıkrası gereği "Mevsimlik Tarım İş Sözleşmesini" imzalayıp, düzenleme tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde Sakarya İş Kurumu İl Müdürlüğüne onaylatmaları gerektiği, ilgili sözleşmenin imzalanmaması veya onaylattırılmaması durumlarında, 4904 sayılı Türkiye İş Kanununun 20 maddesinin l.nci fıkrasının (d) bendi gereği tarla sahiplerine idari para cezası uygulanmak zorunda kalınacağının duyurulmasına,

22-) 24.03.2010 tarih ve 27531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/6 sayılı Mevsimlik Tarım İşçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakanlık genelgesinin 15. maddesine göre, işveren/işçi aracısı ile işçi arasındaki ücret alacağına ilişkin uyuşmazlıkların öncelikle İl ve İlçe İzleme Kurullarında çözümlenmesine çalışılacağından;

Bu konudaki yaşanan/yaşanacak olası uyuşmazlıklarda, Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliğinin (11/e) maddesine göre, 4857 sayılı iş kanununun 39. maddesinde belirtilen "İşçilerin kazançlarının 4857 sayılı İş Kanununun 39. Maddesinde belirtilen asgari ücretin altında olamayacağı ( 2019 yılı İçin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret bürüt 2.558,00 TL - ,net:2020,90olup) günlük: 85,00 TL  tekabül etmektedir.) uyarınca işlem tesis edilmesine,

23-) 16 yaş ve 16 yaş üstü olarak belirlenen asgari ücret uygulaması sonlandırılmış olduğundan, çalıştırılan tüm işçilere eşit ücret ödenmesine,

24-) Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu olarak; işveren/İş aracısı ve işçi ile üçüncü şahıslar arasında doğabilecek olumsuz durumların çözümü ile ilgili olarak:

a-Yol parası ve giderlerin işçiler tarafından ödenmesine,

b-Muhtarların, kendi mahallelerindeki işçi talep eden üreticilerle bağlantı kurarak kaç işçi istediklerini ve hangi işçi temsilcisi ile anlaştıklarının bir liste halinde hazırlayarak Kaymakamlık Makamına sunmalarına,

c-Mevzuat hükümleri gözetilerek Fındık toplamaya, örf ve adetlere göre sabah 07.00'da başlanmasına ve akşam 19.00'da sona ermesine, Ancak, işçilerin günlük ihtiyaç ve istirahat için toplam en az 1,5 saat istirahat molası verilmesine,

d-10 kişiden aşağı işçi çalıştıran yerlerde çavuş bulundurulmamasına, 10 işçinin üzerinde, çalışan işçi ne kadar çok olursa olsun bir bahçede birden fazla çavuş bulundurulmamasına,

e - Fındık toplama zamanları; önemli bir ihracat ürünü olan fındığın, kalite ve randımanının yeterli olması açısından,

•01 Ağustos 2018 ile 15 Eylül 2018 tarihleri arasında fındık toplama sezonu olarak belirlenmesine,

25-) Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar için mecburi zorunluluk ve emir niteliğinde, 23 - 24 - 25 maddelerde belirtilen hususlar ise işveren - işçi ve üçüncü şahıslar arasında doğabilecek olumsuz durumların çözümü ile ilgili olarak tavsiye niteliğinde olmasına,

26-) Uygulamalar ile ilgili olarak kişi, kurum ve kuruluşlar dönem sonunda raporlarını ayrıca bildirmelerine,

27-) "Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu" Tarafından alınan İş bu kararların Belediye, Muhtarlar ve Ziraat Odası aracılığı ile askıya asılmak suretiyle işveren, aracılar ve işçilere duyurulmasına, 04.07.2019 tarihinde,

 

KARAR VERİLMİŞTİR.

Ekip İnşaat & Hafriyat
AKYAZI MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLERİ YEVMİYESİ BELLİ OLDU
Elli4Park

YORUM YAZ

ADINIZ SOYADINIZ:
YORUMUNUZ:
Stand Up gösterisi büyük beğeni topladı
1 / 15
ERC Cafe Bistro
Kök İş

YAZARLARIMIZ

   

EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK YORUMLANANLAR

AKYAZI HABER

Arşiv Haber Arama